با سلام

جهت تکمیل فرایند ثبت دامنهٔ مورد درخواست، ارسال نامهٔ پیوست شده الزامی است.

توضیحات:

۱. چاپ نامه در سربرگ رسمی

۲. درج شماره و تاریخ در سربرگ

۳. عدم تغییر در متن نامه ( حتی کلمات آقا/ خانم/ شرکت حذف نشود)

۴. درج نام سازمان (شهرداری، دهیاری و…) و شناسهٔ مربوطه در نامهٔ فارسی و انگلیسی

۴-۱. نام سازمان (فارسی): شهرداری علی آباد

۴-۲. نام سازمان (انگلیسی): shahrdari Aliabad

۴-۳. شناسهٔ ارسال شده از طریق تیکت

۵. استفاده از مهر جوهری به طوری که جزئیات کاملاً واضح باشد.

۶. نوشتن تاریخ، سمت، نام و نام خانوادگی کامل به صورت دست نویس و خوانا در قسمت مهر و امضا

در انتها از طریق لینک https://ereland.ir/تیکت/ وارد سایت شده و در پاسخ به تیکت مربوطه، نامهٔ خود را بارگذاری کنید.