موتور ماژولار بسم الله

از اولین CMS های اختصاصی داخلی کشور

سیستم مدیریت رسانه

امنیت بالا

طراحی شده به صورت ماژولار

سیستم دسته بندی و منظم سازی

لایسنس جهانی تحت نظر ارلند

اتصال به اپلیکیشن

اتصال به درگاههای بانکی جهانی

نیاز به مشاوره دارید؟