تیم اِرِلند

مجموعه اِرلند متشکل از کارشناسان چندین حوزه مرتبط با برنامه نویسی، طراحی و مشاوره فروش آنلاین با هدف ارائه خدمات جامع گسترش کسب و کار آنلاین و رسیدن به درآمد می باشند.

آشنایی با خانواده اِرِلند

از گـام بـرداشـتـن، کنـار شـما در مسیر موفقیت، لذت میبریم!

مهم نیست کجای مسیر هستید کافی است
با اِرِلند همراه شوید تا ​
به درامد برسید

تیم توسعه

آقای محمد ذوالفقاری

مدیر عامل واحد توسعه

Android -Java – Kotlin – iOS – Swift – Swift UI – React – React Native – Flutter – Unity 3D – Unreal Engine -JavaScript

مدیریت بازار – شخصیت شناسی – مدیریت منابع انسانی

آقای حمید وحدانی

مدیریت واحد فروش کشوری

مدیریت افراد – مدیریت بازار – بازاریابی عصبی – شناخت سیستمی متقابل – زبان بدن – ساختار اعتماد ساز – شخصیت شناسی – قوانین سیستماتیک فروش – MBA

آقای عباس ذوالفقاری

مدیر پروژه

مدیریت افراد – مدیریت بازار – شناخت سیستمی متقابل – زبان بدن – ساختار اعتماد ساز – شخصیت شناسی

خانم فاطمه سادات سعیدی مقدم

مدیر فروش منطقه ای

مدیریت افراد – مدیریت بازار – زبان بدن – فروش خطی – شخصیت شناسی – حلقه های فروش – قوانین سیستماتیک فروش

آقای سعید سبزوارانی

مدیر فروش منطقه ای

مدیریت افراد – مدیریت بازار – بازاریابی عصبی – شناخت سیستمی متقابل – زبان بدن – شخصیت شناسی – قوانین سیستماتیک فروش

آقای حسین شاهدادی

مدیر واحد نوآوری تکنولوژی

Html – CSS – PHP – JavaScript – Flutter – React – Android – iOS – Web App – Problem Solving

آقای امین کرمی

مدیر واحد توسعه

Html – CSS – PHP – JavaScript – Flutter – React – Android – iOS – Web App

UI Designer – UX Designer – Adobe Illustrator – Adobe PhotoShop

خانم مریم موذن زاده

مسئول ارتباطات واحد توسعه

روابط عمومی – سیستم های بازار یابی – تولید محتوا – ویراستاری – شخصیت شناسی

خانم شکوفه مهدی زاده

مسئول ارتباطات واحد توسعه

روابط عمومی – سیستم های بازار یابی – تولید محتوا – ویراستاری – شخصیت شناسی

خانم مژده ولی

مدیر فناوری مردمی

Html – CSS – PHP – JavaScript – Flutter – Android – iOS – Web App – Problem Solving – SEO

خانم سعیده انجم شعاع

واحد فناوری مردمی

Html – CSS – PHP – JavaScript – Web App – Problem Solving – Java – Android

خانم فاطمه گزستانی

مدیر واحد طراحی و گرافیک

UI Designer – UX Designer – Adobe Illustrator – Adobe Photo Shop – Adobe Premiere – Motion Graphic

Marketing Management – Social Marketing

خانم آتنا شریف زاده

طراح گرافیک

UI Designer – UX Designer – Adobe Illustrator – Adobe Photo Shop – Adobe Premiere

تیم پشتیبانی

آقای معین ذوالفقاری

مدیر عامل واحد پشتیبانی

Unity 3d – Unreal Engine – JavaScript – Html – CSS – React – PHP- C# – Android – iOS – Windows

مدیریت افراد – مدیریت بازار – MBA

خانم فاطمه حاجی زاده

طراح گرافیک ارشد

Graphic designer , UI/UX designer , Adobe Photoshop ,Adobe illustrator , Adobe xd ,Adobe lightroom, Autocad , Social Media , Creative Content Creation , Painting

خانم پریسا محمد رضایی

طراح گرافیک

Graphic designer , UI/UX designer , Adobe Photoshop ,Adobe illustrator , Adobe xd ,Adobe lightroom, Autocad , Social Media

خانم مریم سلیمانی

مدیر سئو

Html – CSS – PHP – JavaScript – Web App – Problem Solving

Marketing Management – SEO – Social Marketing

خانم فهیمه اکبری

طراح وب سایت

Html – CSS – PHP – JavaScript – Web App – Problem Solving

Marketing Management – SEO – Social Marketing

آقای امیر حسین اکبری

طراح وب سایت ارشد

Html – CSS – PHP – JavaScript – Web App – Problem Solving
-react